Založení obchodní společnosti v České republice

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o. nebo také spol. s r.o.) v České republice průměrně trvá 24 dnů, je potřeba nejméně 14 návštěv na 8 různých úřadech a institucích, doložení minimálně 16 typů potvrzení, výpisů, žádostí, návrhu a jiných dokumentů. Zároveň existuje nemalé riziko zamítnutí nebo jiného zdržení celého procesu založení společnosti.

Naše zkušenosti, které jsme se zakládáním společností během let získali, nám umožňují nabídnout našim klientům výrazné zjednodušení a zefektivnění tohoto zdlouhavého a neprůhledného procesu založení společnosti. Klient tak nemusí ztrácet čas s vyřizováním úředních formalit a může se raději věnovat vlastnímu podnikání.

Založení společnosti

Zařídíme za Vás na základě plné moci veškeré úkony související se založením společnosti počínaje přípravou potřebných dokumentů, přes vyřízení živnostenských listů a zápis do Obchodního rejstříku, až po registraci společnosti na úřadech. Od klienta je nezbytná pouze jediná návštěva u notáře a složení základního kapitálu společnosti. Ve zrychleném režimu dokážeme založit společnost do 10 pracovních dnů. Za úspěšnost zápisu do Obchodního rejstříku ručíme.

Ready-made společnosti

Společnost s ručením omezeným můžete získat již za jediný den formou prodeje společnosti s ručením omezeným, tzv. ready-made společnosti. Taková společnost je již založená a zapsaná v Obchodním rejstříku, nikdy nevyvíjela činnost, ani nemá žádné závazky. Společnost se převede na nového majitele aniž by bylo nutné znovu skládat základní kapitál. Prodej společnosti je možné realizovat během jediného dne a okamžitě začít podnikat. Za čistotu ready-made společnosti ručíme.